MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU

Aplikace byla vytvořená pro potřeby virtuálních prezentací firem, které se účastní na výstavách MPO. Jedná se o otevřenou aplikaci, kterou lze doplňovat o další subjekty a neustále rozvíjet s ohledem na aktuální požadavky. Inspirací pro design virtuálního prostoru byla kupole budovy MPO. 

VR aplikace je rozdělená do dvou úrovní – základní showroom a virtuální prostory jednotlivých firem. První úroveň slouží jako rozcestník. Uživatel se nachází mezi interaktivní mapou Evropy, videostěnou s prezentací MPO a informačními panely. Do druhé úrovně se uživatel přesune při volbě firmy na mapě nebo selekcí firmy na informačním panelu. V této úrovni se již nachází samostatný virtuální prostor prezentované firmy, kde má firma možnost představit své produkty pomocí obrázků, videoprezentací nebo 3D modelů.